اطلاعات عمومی

اطلاعات سیاسی ایران

نام کشور

ایران

نام رسمی

جمهوری اسلامی ایران

پایتخت

تهران

تأسیس کشور

1501: اتحاد ولایات فلات ایران توسط پادشاهی صفوی؛ 1905: تأسیس نظام مشروطه سلطنتی؛ 1979: تشکیل جمهوری اسلامی

استقلال

1501: اتحاد ولایات فلات ایران توسط پادشاهی صفوی

تأسیس نظام سیاسی

1/4/1979: تایید نظام جمهوری اسلامی در رفراندوم عمومی

نوع نظام سیاسی

جمهوری اسلامی، ولایت فقیه

رئیس کشور (دوره ریاست/تعداد دوره)

ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی (تشخیص توسط مجلس خبرگان؛ مادام‌العمر)

رئیس دولت (دوره ریاست/ تعداد دوره)

رییس جمهور (رأی مستقیم، حداکثر دو دورة 4 ساله به صورت متوالی و دوره‌های دیگر به صورت غیرمتوالی)

قانون اساسی

1/4/1979: رفراندوم عمومی؛ بازنگری در 1989

تقسیمات کشوری

31 استان

قوة مجریه

انتصاب رییس جمهور و تایید مجلس

قوة مقننه

یک مجلس قانونگذاری: مجلس شورای اسلامی (4 سال)

نکته: قوانین مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی (نیمی از اعضا منصوب رهبری و نیمی با تایید رهبر و مجلس) برسد. در صورت عدم توافق شورای دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده که اعضای آن منصوب رهبری هستند.

اعضای مجلس خبرگان نیز که رهبر را تشخیص داده و بر کار او نظارت می‌کنند قدرت تقنین ندارند و برای دوره‌های 8 ساله توسط آرای عمومی انتخاب می‌شوند.

قوة قضاییه

ریاست قوه قضاییه با انتصاب رهبری تعیین می‌شود؛ دادگاه‌های دیگر: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه روحانیت، دادگاه نیروهای مسلح

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 2:17  توسط مهدی  |